BENDROSIOS NUOSTATOS

Interneto svetainės https://www.toptransporte.lt (toliau – svetainė) ir jos duomenų valdytojas yra UAB „Top Transporte“ (toliau Top Transporte) įmonės kodas 305629270, buveinės adresas Marių g. 4, Šlienava, LT-53151 Kauno r.

Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Jūsų asmens duomenis Top Transporte tvarko vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

Pagrindinės Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Top Transporte svetainėje tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais ir remiantis šiais pagrindais:

  • Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte susisiekti su jumis
  • Tiesioginės rinkodaros tikslu, pvz. siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
  • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiama internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

1. jei yra Jūsų sutikimas;
2. Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
3. teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros įmonėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko Top Transporte vardu ir pagal Top Transporte nurodymus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis saugosime slapuko galiojimo laikotarpiu. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti.

SUBJEKTŲ TEISĖS

Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę:
1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
2. reikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis;
3. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis mūsų svetainės turiniu;
4. reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
5. atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų, naujienlaiškių siuntimo.

Prašymus ar klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, Top Transporte prašome pateikti adresu Marių g. 4, Šlienava, LT-53151 Kauno r., el. paštu info@toptransporte.lt arba kreiptis į valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos duomenų apsaugos pareigūną.

SLAPUKAI

Svetainėje yra naudojami slapukai.

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie yra įrašomi į įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote svetainėje, ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.

Jums pirmą kartą apsilankius svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami Jūsų kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis svetaine, naudojame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Slapuko tipas

Galiojimo laikas

_ga

 

Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas atskirti vartotojus, lankytojų, seansų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimo statistinei analizei stebėti. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti.

Statistikos slapukas

 

2 metai

cookielawinfo-checkbox-necessary

Šį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukai naudojami saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Būtina“ slapukų.

Privatumo politikos 
slapukas

 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

 

Šį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukai naudojami saugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Nereikalingi“ slapukų.

Privatumo politikos 
slapukas

 

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės.

Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.

Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis.